Myoglobine/CK-MB/Troponine bloedtest

Acute en chronische hart- en vaatziekten zijn tegenwoordig één van de belangrijkste factoren van morbiditeit en mortaliteit. Een hartinfarct speelt hierbij ook een essentiële rol. Bovendien is een vroegtijdige ontdekking van deze ziekte essentieel voor de prognose. Zes uur na intrede van de infarcten is de schade aan de hartspier onomkeerbaar en blijvend. Dit benadrukt dan ook het belang van een vroegtijdige en gerichte diagnose m.b.t. cardiologie. Met een deskundige en gerichte behandeling kan een fataal verloop in vele gevallen voorkomen worden.

Het resultaat is beschikbaar na 10 minuten.

Deze testen zijn enkel voor professioneel diagnostisch gebruik in vitro.

Beschikbare cardio sneltesten:

  • CK-MB
  • Myoglobin/CK-MB/Troponin I

Collectie en voorbereiding van het staal

De Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combi Test Card kan uitgevoerd worden met gebruik van vol bloed (via venipunctie of vingerprik), serum of plasma.

De testprocedure is zeer eenvoudig:

  1. Haal de testcassette uit de folie
  2. Voeg 2 druppels van het bloedstaal toe in het monsterputje
  3. Lees het resultaat af na exact 10 minuten
ck mb sneltest
Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combi Test Card

De Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combi Test Card is een snelle chromatographische immunoassay voor de kwalitatieve opsporing van humaan Myoglobine, CK-MB en cardiaal Troponine I in vol bloed, serum of plasma als hulp in de diagnose van een myocard infarct (MI).

Myoglobine (MYO), Creatine Kinase MB (CK-MB) en cardiaal Troponine I (cTnI) zijn proteïnen die worden vrijgegeven in de bloedstroom na een cardiale blessure. Myoglobine is een heme-proteïne die men normaal in de skeletspieren en de hartspier vindt en heeft een moleculair gewicht van 17.8 kDa. Het vertegenwoordigt bijna 2% van de totale spierproteïnen en is verantwoordelijk voor het zuurstoftransport binnen de spiercellen. Wanneer spiercellen beschadigd worden, wordt Myoglobine vlug vrijgegeven in het bloed, dit komt door zijn relatief kleine omvang. Het Myoglobineniveau stijgt meetbaar boven de basislijn binnen 2 tot 4 uur post-infarct, met pieken bij 9 tot 12 uur en een terugkeer naar de basisilijn binnen de 24 à 36 uur.

CK-MB is een enzyme die eveneens in de hartspier aanwezig is, met een moleculair gewicht van 87.0 kDa. Creatine Kinase is een dimere molecule gevormd uit twee subunits “M” en “B” genoemd, die combineren om drie verschillende isoenzymes te vormen: CKMM, CK-BB en CK-MB. CK-MB is het isoenzyme van Creatine Kinase en het meest betrokken bij het metabolisme van hartspierweefsel. De vrijgave van CK-MB in het bloed volgend na een MI kan binnen de 3 à 8 uur na het begin van de symptomen opgespoord worden. Het piekt binnen 9 à 30 uur en keert terug naar de basislijnniveaus binnen 48 tot 72 uur.

Cardiaal Troponine I is een proteïne gevonden in de hartspier, met een moleculair gewicht van 22.5 kDa. Troponine I is een deel van een drie subunit complex bestaande uit Troponine T en Troponine C. Samen met tropomyosine vormt dit structureel complex de voornaamste component die de calcium sensitieve ATPase activiteit van actomyosine in gegroefde skelet- en hartspier regelt. Na het optreden van een cardiale blessure wordt Troponine I in het bloed vrijgegeven 4 tot 6 uur na het begin van de pijn. Het vrijgavepatroon van Troponine I is gelijk aan dat van CK-MB, maar waar CK-MB niveaus naar het normale terugkeren na 72 uur, blijft Troponine 6 tot 10 dagen hoog, om op die manier een langer opsporingsvenster te geven voor een hartblessure.

De Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combi Test Card gebruikt een combinatie van ‘antibody coated particles’ en ‘capture reagents’ om kwalitatief Myoglobine, CK-MB en Troponine I in vol bloed, serum of plasma op te sporen. Het minimum opsporingsniveau is 50 ng/mL Myoglobine, 5 ng/mL CK-MB en 0.5 ng/mL Troponine I.

Interfererende substanties

De Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combi Test Card werd getest en er werd geen interferentie vastgesteld met stalen die het volgende bevatten: 110 mg/mL humane albumine, 6 mg/mL bilirubine, 10 mg/mL hemoglobine, 5 mg/mL cholesterol en 15 mg/mL triglyceriden.

Ook de volgende componenten werden getest met de Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combi Test Card en er werd geen interferentie waargenomen: Acetaminophen, Acetoacetic Acid, Acetylsalicylic acid, Anisodamine Creatine, Ascorbic Acid, Atenolol Digoxin, Atorvastatin Calcium, Caffeine, Captopril Felodipine, Chloramphanicol, Chlordiazepoxide, Cilazapril, Diclofenac, DL-Tyrosine, Ethanol, Flunarizine Hydrochloride, Furosemide Gentisic Acid, Hydrochlorothiazide, Isosorbide Mononitrate, Labetalol, Metoprolol Tartrate, Moracizine Hydrochloride Nifedipine, Oxalic Acid, Oxazepam, Pentoxifyline, Phenobarbital, Quinine, Ramipril, Verapamil 

français | english