WiPaM Netwerk

wipam netwerk

Een WiPaM netwerk is een uitbreiding van het WiPaM-systeem: niet enkel de thuis gemeten waarden van de patiënten worden naar de WiPaM server doorgestuurd, ook de medische gegevens en de resultaten van de onderzoeken van de behandelende artsen kunnen op de WiPaM server verzameld worden.

Dit netwerk tussen patiënten, huisartsen en specialisten komt iedereen ten goede. De patiënten zijn verzekerd van een geruststellende en betrouwbare opvolging, terwijl de behandelende artsen onderling een uitstekende communicatie onderhouden en meteen kunnen checken welke onderzoeken hun collega's deden en wat daarvan de resultaten waren.

Toestellen

Al onze medische toestellen kunnen aan de WiPaM server gekoppeld worden.

Enkele voorbeelden:

spironet

Spirometrie-netwerk:

De patiënt krijgt een pocket spirometer die na iedere meting de gemeten resultaten naar de WiPaM server stuurt (telespirometrie). De huisartsen in het netwerk werken met een diagnostische spirometer, waarvan de meetwaarden eveneens op de WiPaM server verzameld kunnen worden. Maar ook de specialisten kunnen bijkomende informatie doorzenden naar de WiPaM server.

hypertensie netwerk

Hypertensie-netwerk:

Patiënten worden uitgerust met een bloeddrukmeter. De arts heeft een ABPM ter beschikking. Alle testresultaten komen op de WiPaM server terecht, waar ze voor elke behandelende arts beschikbaar zijn.

français | english