WiPaM Netwerk

Een WiPaM netwerk is een uitbreiding van het WiPaM-systeem: niet enkel de thuis gemeten waarden van de patiënten worden naar de WiPaM server doorgestuurd, ook de medische gegevens en de resultaten van de onderzoeken van de behandelende artsen kunnen op de WiPaM server verzameld worden.wipam netwerk

Dit netwerk tussen patiënten, huisartsen en specialisten komt iedereen ten goede. De patiënten zijn verzekerd van een geruststellende en betrouwbare opvolging, terwijl de behandelende artsen onderling een uitstekende communicatie onderhouden en meteen kunnen checken welke onderzoeken hun collega's deden en wat daarvan de resultaten waren.

Toestellen

Al onze medische toestellen kunnen aan de WiPaM server gekoppeld worden.

Enkele voorbeelden:

Telegeneeskunde in pneumologie - longziekten

Het telegeneeskunde netwerk ontstaat door zowel patiënt uit te rusten met telehomecare, als de huisarts en longspecialist (pneumoloog) gegevens te laten doorsturen naar WiPaM:

Telegeneeskunde in pneumologie
 • Patiënt: telehomecare
  De patiënt krijgt een pocket spirometer die na iedere meting de gemeten resultaten naar de WiPaM server stuurt (telespirometrie).
 • Huisarts
  De huisartsen in het netwerk werken met een diagnostische spirometer, waarvan de meetwaarden eveneens op de WiPaM server verzameld kunnen worden.
 • Pneumoloog
  Ook de pneumologen kunnen bijkomende informatie doorzenden naar de WiPaM server.
 • Andere
  Gegevens van andere zorgverstrekkers (kinesisten, thuisverpleegkundigen,...) kunnen eveneens in het medisch dossier opgeladen worden

Telegeneeskunde in cardiologie - hartziekten

Het telegeneeskunde netwerk ontstaat door zowel patiënt uit te rusten met telehomecare, als de huisarts en hartspecialist (cardioloog) gegevens te laten doorsturen naar WiPaM:

Telegeneeskunde in cardiologie
 • Patiënt: telehomecare
  De patiënt krijgt een bloeddrukmeter en weegschaal die na iedere meting de gemeten resultaten naar de WiPaM server sturen en vult vragenlijsten in op de smartphone (telecardiologie).
 • Huisarts
  De huisartsen in het netwerk werken met een diagnostische ECG toestel, waarvan de meetwaarden eveneens op de WiPaM server verzameld kunnen worden.
 • Cardioloog
  Ook de cardiologen kunnen resultaten van van gespecialiseerde onderzoeken doorzenden naar de WiPaM server, zoals inspanningsproeven, ECG, 24 uurs bloeddrukmeting, 24-uurs cardiale holter...
 • Andere
  Gegevens van andere zorgverstrekkers (kinesisten, thuisverpleegkundigen,...) kunnen eveneens in het medisch dossier opgeladen worden
français | english