Perasafe

Perasafe is een poeder dat gebruikt wordt voor het desinfecteren en steriliseren van turbines van spirometers.

perasafe

Perasafe geeft een snelle breedspectrumontsmetting en is actief tegen virussen, mycobacteriën, bacteriën, gisten en bacteriesporen. PeraSafe heeft een bijna neutrale pH en is een geschikte oplossing voor de desinfectie van spirometrie turbines, endoscopen, ultrasone sondes en andere herbruikbare, warmtegevoelige medische hulpmiddelen.

Een pot Perasafe bevat 81 gram poeder, geschikt voor het maken van 5 liter desinfecterende oplossing.

Biocidale werkzaamheid

Perasafe werd onafhankelijk getest in verschillende laboratoria en heeft bewezen dat het zeer effectief is tegen virussen, mycobacteriën, bacteriën en bacteriesporen, zoals hiv, hepatitis B en C, Mycobacteriën (tuberculose), Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, MRSA en Candida albicans.

Perasafe gebruiken

Perasafe is zeer eenvoudig te gebruiken. Het volstaat om wat poeder toe te voegen aan koud/lauw water om een steriliserende oplossing te maken :

  • Voeg de juiste hoeveelheid Perasafe toe aan het water
  • Leg de spirometrieturbine gedurende 10 minuten in de oplossing
  • Leg de turbine nadien in zuiver water en beweeg ze rustig heen en weer
  • Laat de turbine drogen aan de lucht

Oplossingen van Perasafe kunnen tot 20 onderdompelingen of 12 uur gebruikt worden (indien bewaard tussen 15-25ºC). Ongebruikte of inactieve oplossingen kunnen afgevoerd worden via de normale afvalwaterafvoerkanalen.

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen

PeraSafe is compatibel met alle spirometrieturbines, starre en flexibele endoscopen, katheters, transducers en andere thermolabiele instrumenten en apparatuur. Een geoptimaliseerd corrosieremmersysteem, gekoppeld aan een neutrale pH-oplossing, optimaliseert de werkzaamheid en compatibiliteit.

Milieuprofiel

PeraSafe is samengesteld uit ingrediënten die zorgvuldig geselecteerd werden vanwege hun vermogen om in het milieu op natuurlijke wijze af te breken.

français | english