FAQ Snurken

De term "snurken" wordt gebruikt om de productie van geluiden in het gebied van de bovenste luchtwegen te omschrijven. De bovenste luchtwegen omvatten de neus, het strottenhoofd en de keelholte. De onderbreking van de normale ademhaling tijdens het slapen kan gaan van "eenvoudig" snurken tot een pathologisch afsluiten van de luchtwegen, gekend als apnoea of apneu.

In 80% van de gevallen wordt het snurken veroorzaakt door een verslapping van de spieren aan de top van de keelholte tijdens de slaap. Dit leidt tot een verenging of een afsluiten van de luchtwegen door de tong of het zachte gehemelte. Het gevolg zijn vibraties van de keelwand, het zachte gehemelte, de huig of het strottenhoofd die de snurkgeluiden veroorzaken.

20% van de snurkers hebben veranderingen van de scheidingswand van de neus, poliepen of ziekelijke woekeringen in de neus of veranderingen in het strottenhoofd.

Het afsluiten van de luchtwegen veroorzaakt een ademstilstand, die meer dan één minuut kan duren. Vermits het zuurstofgehalte in het bloed daalt, ontwaakt de getroffene kortstondig, een noodreactie van het lichaam. De ademhaling kan meerdere honderden keren per nacht onderbroken worden, wat één tot twee uur zonder ademen betekent. Door het veelvuldige ontwaken wordt de voor de recuperatie zo nodige diepe slaapfase nooit bereikt.

Slaapstoornissen die een lange tijd aanhouden kunnen hart- en vaatziekten veroorzaken, doorbloedingsstoornissen van de hersenen en nierziekten.

Typische gevolgen van slaapstoornissen zijn een verminderde fitheid, hoofdpijn, algemene verzwakking en permanente vermoeidheid.

Personen die aan slaapstoornissen lijden vertonen eveneens een verhoogde gevoeligheid voor ziekten en ongevallen. Bovendien werden slaapproblemen geïdentificeerd als voornaamste oorzaak van verkeersongevallen en ongevallen op de werkplaats.

Ook agressiviteit, potentieproblemen of incontinentie kunnen optreden.

Zoals bij vele ziekten kan een gezonde levenswijze heel veel helpen. Alcohol, slaapmiddelen en sedativa zullen de relaxatie van het gehemelteweefsel verergeren. Voor zover als mogelijk zouden ze dus moeten vermeden worden. Overtollig vetweefsel ter hoogte van de keel verergert het probleem eveneens, omdat het een vernauwing van de keelholte en de bovenste luchtwegen veroorzaakt. Een gezond dieet en een verandering van uw eetgewoonten zullen een positief effect hebben, en dit niet alleen met betrekking tot uw slaapapnoea syndroom.

De door de elektronische schakel veroorzaakte pulsen worden via twee elektroden naar de te behandelen spier- of zenuwweefsels overgedragen.

Deze nieuwe behandelingsmethode verstevigt en bouwt de spiergedeelten in de onderkaak en de mondbodem op. Het gebruik tijdens de slaapfase veroorzaakt een stimulatie/prikkeling van het spierweefsel. Daardoor wordt de tong ondersteund en de ademhalingswegen worden vrij gehouden. Bovendien heeft het een trainingseffect, wat betekent dat het mogelijk is het gebruik van het toestel te verminderen totdat de symptomen verdwijnen.

Bij circa 80% van alle snurkers is een verslapping van de musculatuur de oorzaak. Hier is het succes door het verhogen van de spiertonus gegeven.

Bij veranderingen van de scheidingswand van de neus, poliepen of ziekelijke woekeringen in de neus respectievelijk veranderingen of tumoren in het strottenhoofd treden eveneens snurkgeluiden op. Hier is een succes door het verhogen van de spiertonus niet mogelijk. Het is daarom aan te raden eerst met u arts contact op te nemen.

français | english